English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
מחרוזן דוגוני (Micrelaps muelleri) < נחשים תת ארסיים < נחשים (Ophidia) < זוחלי ישראל < זוחלים ועוד
מחרוזן דוגוני (Micrelaps muelleri)

 

שם עברי: מחרוזן דוגוני

שם מדעי: Micrelaps muelleri

אורך: מסוגל להגיע לאורך של 60 ס"מ אך אורכם של רוב הפרטים שנמצאים אינו עולה על 35 ס"מ.

תיאור: מהראש ועד לזנב מסודרות טבעות בצבעים שחור וצהוב.

ישנם שני מופעים בנחש זה. אחד בעל מספר טבעות רב (והוא הנפוץ) ושני בעל מספר טבעות נמוך יחסית. מבנה גופו דק ועדין והעיניים כמעט שאינן נראות.

תזונה: כנראה שבעיקר נחשים אחרים ואולי גם פרוקי רגליים שנמצאים מתחת לאבנים.

תפוצה: פרטים נמצאו ב: סוריה, ישראל, לבנות וירדן.

רביה: משריץ ולדות חיים. באוניברסיטת תל אביב הושרץ פרט אחד שהיה באורך של 15 ס"מ.

פרטים נוספים: נחש תת ארסי שאינו נושך ואינו מסוכן לבני אדם.

נחש לילי שמבלה את רוב זמנו מתחת לאדמה ולאבנים.

עקב אורך חייב ה "סולידי" מעט מאוד מידע קיים על נחש זה.

 

תצפית נדירה ומעניינת מנחל כזיב 2008

מחרוזן בוגר טורף שלוון כתמים באמצע דרך אפר בשעות הבוקר.