English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
זעמן מטבעות (Coluber nummifer) < זעמניים (Colubridae) < נחשים לא ארסיים < נחשים (Ophidia) < זוחלי ישראל < זוחלים ועוד
זעמן מטבעות (Coluber nummifer)

 

שם עברי: זעמן מטבעות

שם מדעי: Coluber nummifer

אורך: לרוב עד 120 ס"מ אך ידוע על פרטים שהגיעו לאורך של 160 ס"מ.

תיאור: צבע רקע אפור, חום אפרפר או אפור צהבהב. לאורך הגב מסודרים בצורה סימטרית כתמים עגולים או בצורת צלב (לפעמים שילוב בין עיגול לצלב) בצבע אפור כהה. משני צדי הגוף יש שורה של כתמים כהים.

הגחון בצבע אפור בהיר מבריק.

תזונה: מכרסמים, עופות, וזוחלים (כולל נחשים) שאותם הוא תופס בכל שעות היום ולעיתים קרובות אף מגיע לבתים (כולל קומות גבוהות) בחיפושיו אחרי מזון.

תפוצה: מאזור באר שבע וצפונה לאורך החבל הים תיכוני.

רביה: 5-12 ביצים בתטולה.

פרטים נוספים: נחש לא ארסי, נפוץ למדי שלפעמים אפילו הורג נחשי צפע. לעיתים קרובות מדי נהרג בשל דמיונו לנחש הצפע הארסי.