English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus) < נחשים תת ארסיים < נחשים (Ophidia) < זוחלי ישראל < זוחלים ועוד
תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus)

שם עברי: תלום קשקשים מצוי

שם מדעי: Malpolon monspessulanus

אורך: 150-200 ס"מ אך ידוע על פרטים שהוחזקו בשבי ועברו את קו 2 המטרים.

תיאור: צבעם של פרטים צעירים הוא חום עם נקודות לבנות ושחורות וככל שהנחש מתבגר הן נעלמות וצבע הנחש הופך להיות אחיד. צבע הגוף של פרטים בוגרים הוא חום, חום אדמדם או חום אפרפר, צבע הגחון כתום ורדרד.

תזונה: מכרסמים, עופות, וזוחלים (כולל נחשים) שאותם הוא מאתר גם בעזרת חוש הראיה המפתוח שלו. הוא הורג את הטרף בחניקה ובעזרת הארס שמטפטף לאורך שיני הארס המרזביות שלו בשעה שהוא נושך את טרפו.

תפוצה: צפון אפריקה, מצרים, איראן במזרח ודרום אירופה בצפון. בישראל הוא נפוץ מהצפון ועד כמה ק"מ דרומית לבאר שבע.

רביה: בהטלה יש 4-18 ביצים שבוקעות לאחר כחודשיים.

פרטים נוספים: נחש תת ארסי שאינו מסוכן לבני אך מסוגל לגרום לנפיחות באזור הנשוך והרגשת בחילה.