English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
חיות למכירה < זוחלים ועוד
חיות למכירה

כל הנחשים למכירה באתר זה בקעו \ הושרצו אצלי, או שהיו ברשותי תקופה מסויימת (לפחות חודשיים) שבה ראיתי שהם אוכלים בצורה טובה ונראים בריאים.

באתר זה נמכרות חיות בריאות בלבד!

ברוב המקרים בזוחלים כמו בדברים אחרים בחיים "מי שמשלם מעט מקבל מעט" ונחש בריא זאת חיה שתחיה להרבה שנים, לעומת זאת נחש שהגיע ממקום לא "משהו" עלול שלא לשרוד זמן רב.

לכן מעבר למחיר כדאי גם לקחת בחשבון את האיכות של כשבאים לקנות נחש.

לשאלות ופרטים נוספים בנוגע לקניה של נחשים וזוחלים אחרים שמוצעים למכירה באתר ניתן לפנות אלי דרך הדואר האלקטרוני בכתובת morelia405@gmail.com או בטלפון 052-3798901.

בכבוד רב

יונתן ורונסקי