English   קישורים   כלים   אנשי מקצוע   דפי מידע   זוחלי ישראל  גלריות   חיות למכירה   אודות
זוחלי ישראל < זוחלים ועוד
זוחלי ישראל

חלק זה של האתר מיועד לשמש כ מגדיר זוחלים אינטרנטי.

            

המטרה היא להכין מגדיר שיכיל תמונות ומידע קצר בעברית ואנגלית על כל זוחלי הארץ שבעזרתו אפשר יהיה לזהות זוחלים שבהם נתקלם בסיור או בביתכם.

חשוב לציין את העובדה שכל הזוחלים והדו-חיים בארץ מוגנים עלפי חוק וכל העובר על החוק צפוי לעונשים הקבועים בחוק!

ישראל היא מדינה קטנה אך מאגדת בתוכה סביבות חיים שונות ומגוונות.

אזורי חורש, אזורים מדבריים מסוגים שונים ועוד סביבות חיים רבות שמאפשרות חיים למגוון אדיר של זוחלים ביחס לשיטחה המצומצם של המדינה.

מדינת ישראל ממשיכה להתפתח בקצב מהיר וכך גם ישוב הארץ דבר שכאשר הוא אינו משמיד לגמרי הוא פוגע קשות בטבע ועקב כך גם ברוב מיני הזוחלים ודו-החיים.

ועכשיו בנימה קצת יותר אישית.

לפי דעתי במדינת ישראל יש זוחלים מדהימים! ולפעמים אנחנו חושבים רחוק מדי לפני שאנחנו בכלל מכירים את מה שמסתובב לנו ליד הבית.

חשוב מאוד להכיר את הזוחלים שחיים בסביבה שלנו ולא רק להשקיע את כל האנרגיה בזוחלים שמגיעים מחו"ל אפילו שאותם ניתן לגדל בבית ואת הזוחלים הישראלים ניתן רק לראות בטבע ובמספר תצוגות מצומצם ברחבי הארץ.                                                                                                                               

אני מציע לכל מי שקורא את מה שכתבתי להתחיל להתעניין ולגלות מה מסתתר לנו מתחת לרגליים ובגינות במדינה הקטנה שלנו.                                                                                                                                                                                                                                    

ניתן גם לצאת לטייל ולחפש זוחלים אך מומלץ לעשות זאת בלווית אדם שיש לו ניסיון בחיפוש וזיהוי זוחלים וכמובן שאסור לתפוס אותם ובטח שלא לקחת אותם.

זוחלים ניתן לראות גם בתוך ישובים ולפעמים גם בתוך ערים. במיוחד מיני לטאות (חרדונים מצויים, לטאות זריזות ושממיות בתים) אבל לעיתים נתקלים גם בנחשים שהנפוצים מבינהם הם צפעים ארצישראלים, זעמני מטבעות, זעמנים שחורים, נחשי מים משובצים, וזעמנים זיתניים.

החוקים בנושא שמירת הטבע הם בעיתיים ונותנים אפשרות לפרשנויות שונות מצד האוכפים ומצד הנאכפים, אבל בסופו של דבר המטרה של כולם צריכה להיות זהה והיא שמירה על הטבע והזוחלים בתוכו ולא בתוך החדר שלנו.

 אני ממליץ לכולם להצטייד במצלמה בכל טיול ובכך לשמר את ערך הטיול ללא צורך במזכרות מיותרות שפוגעות בסביבה.                                

ארבע קוו מובהק

המידע לחלק זה של האתר הגיע מידע אישי ומהספרים Amphibianes and reptile of the hashemite kingdom of jordan

An atlas and field guide.

שנכתב על ידי : Ahmad m. disi, David modry', Petr necas, Lina rifai.

והוצא  בהוצאת Edition chimaira frankfurt am main.

והמדריך לזוחלים ודו-חיים בישראל שנכתב על ידי עמוס בוסקילה ופנחס אמיתי.

והוצא בהוצאת כתר. להגנת הטבמרכז זוחליםדו חייוניב גוריהמחלקה למדעימרכז זוחלים מדברי

תצוגות שמחזיקות בזוחלים ישראלים  
צבים (Testudines)  
לטאות (Sauria)  
נחשים (Ophidia)